Ambasadorowie BPM – Nauka

[connections_search_form]
Photo of dr Justyna Berniak-Woźny
Instytut Badań Systemowych PAN
Kategorie: Ambasadorowie BPM - nauka
Zaktualizowane 12 miesięcy temu. Do góry.
Photo of dr hab. inż. Edyta Brzychczy prof. uczelni
Kategorie: Ambasadorowie BPM - nauka
Zaktualizowane 12 miesięcy temu. Do góry.
Photo of prof. dr hab. Szymon Cyfert
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Kategorie: Ambasadorowie BPM - nauka
Zaktualizowane 12 miesięcy temu. Do góry.
Photo of Katarzyna Gdowska
dr inż. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Kategorie: Ambasadorowie BPM - nauka
Do góry.
Photo of Waldemar Glabiszewski
prof. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Kategorie: Ambasadorowie BPM - nauka
Do góry.
Photo of Marzena Grzesiak
dr inż. Politechnika Gdańska
Kategorie: Ambasadorowie BPM - nauka
Do góry.
Photo of Przemysław Hensel
prof. Uniwersytet WarszawskiWydział Zarządzania
Kategorie: Ambasadorowie BPM - nauka
Do góry.
Photo of Mariusz Hofman
prof. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Kategorie: Ambasadorowie BPM - nauka
Do góry.
Photo of Arkadiusz Jurczuk
prof. Politechnika Białostocka
Kategorie: Ambasadorowie BPM - nauka
Do góry.
Photo of Krzysztof Kluza
dr inż. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Kategorie: Ambasadorowie BPM - nauka
Do góry.
Photo of Julita Majczyk
dr Uniwersytet WarszawskiWydział Zarządzania
Kategorie: Ambasadorowie BPM - nauka
Do góry.
Photo of Natalia Potoczek
prof. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Kategorie: Ambasadorowie BPM - nauka
Do góry.
Photo of Elżbieta Skrzypek
prof. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Kategorie: Ambasadorowie BPM - nauka
Do góry.
Photo of Piotr Sliż
prof. Uniwersytet Gdański
Kategorie: Ambasadorowie BPM - nauka
Do góry.
Photo of Marek Szelągowski
dr inż. Instytut Badań Systemowych PAN
Kategorie: Ambasadorowie BPM - nauka
Do góry.