II Sympozjum BPM

Program Sympozjum

Księga Abstraktów

II Sympozjum BPM – Warszawa, 21 kwietnia 2023

21 kwietnia br. na WNE odbyło się II Sympozjum BPM (Business Process Management) zorganizowane przez Centrum Kompetencji BPM na WNE UW oraz IBS PAN – Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

W sympozjum wzięło udział niemal 60 uczestników, ekspertów BPM: badaczy i dydaktyków z różnych polskich uczelni oraz praktyków ze świata biznesu.

Spotkanie otworzyła Dziekan WNE UW, dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz.

Dzięki połączeniu on-line uczestnicy wysłuchali prezentacji światowej sławy profesorów BPM: profesora Jana Mendlinga z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie (Future trends of BPM) oraz profesora Marlon Dumas z Uniwersytetu Tartu w Estonii (Augmented BPM).

W trakcie czterech sesji naukowych odbyło się 15 wystąpień uczestników, którzy przedstawili aktualne trendy badawcze w obszarze BPM.

Sympozjum towarzyszyła również promocja wydanej przez PWN książki – „Business Process Management. Istota zarządzania procesami biznesowymi” autorstwa Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mendling i Hajo A. Reijers. Przedmowę do wydania polskiego książki opracowała dr hab. Renata Gabryelczyk, prof. ucz. – Kierownik Katedry Zarządzania i Technologii Informacyjnych WNE UW.

Książka jest obecnie najbardziej kompletną i wyczerpującą pozycją na temat zarządzania procesowego dostępną na polskim rynku.

Prezentacje i networking miały na celu integrację społeczności BPM w Polsce m.in. przed przyszłoroczną konferencją International Conference on Business Process Management, która odbędzie się w Krakowie.
Podziękowania dla organizatorów prof. Renata Gabryelczyk , prof. Piotr Senkus oraz dr Marek Szelagowski!