Założyciele BPM Competence Center

Photo of Pavel Arno
Uniwersytet WarszawskiWydział Nauk Ekonomicznych (doktorant)
Kategorie: Ambasadorowie BPM, założyciele Centrum Kompetencji BPM
Zaktualizowane 12 miesięcy temu. Do góry.
Photo of dr Aneta Biernikowicz
Uniwersytet WarszawskiWydział Zarządzania
Kategorie: Ambasadorowie BPM, założyciele Centrum Kompetencji BPM
Zaktualizowane 12 miesięcy temu. Do góry.
Photo of dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Uniwersytet WarszawskiWydział Nauk Ekonomicznych
Kategorie: Ambasadorowie BPM, założyciele Centrum Kompetencji BPM
Zaktualizowane 12 miesięcy temu. Do góry.
Photo of dr hab. Renata Gabryelczyk prof. uczelni
Uniwersytet WarszawskiWydział Nauk Ekonomicznych
Kategorie: Ambasadorowie BPM, założyciele Centrum Kompetencji BPM
Zaktualizowane 12 miesięcy temu. Do góry.
Photo of dr hab. inż. Piotr Senkus
Uniwersytet WarszawskiWydział Nauk Ekonomicznych
Kategorie: Ambasadorowie BPM, założyciele Centrum Kompetencji BPM
Zaktualizowane 12 miesięcy temu. Do góry.